องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 18 ม.ค. 2566 ]18
22 คำสั่ง อบต.โคกแย้ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ม.ค. 2566 ]14
23 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]10
24 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]14
25 ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 3 ม.ค. 2566 ]16
26 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย "การอบรมเชิงปฎิบัติการ เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยมือถือ" [ 28 พ.ย. 2565 ]24
27 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]25
28 ประกาศการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]31
29 แจ้งขอปรับลดแรงดันทำให้น้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล [ 17 พ.ย. 2565 ]40
30 การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น [ 16 พ.ย. 2565 ]33
31 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชน (ดีพร้อม) [ 15 พ.ย. 2565 ]40
32 ประชาสัมพันธ์การจัดการเดินรถในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดสระบุรี สายที่ 2596 สระบุรี - หนองแค [ 14 พ.ย. 2565 ]27
33 ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 7 พ.ย. 2565 ]26
34 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]26
35 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]47
36 ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง [ 31 ต.ค. 2565 ]34
37 ขยายระยะเวลาการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]38
38 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 18 ต.ค. 2565 ]38
39 ขอแจ้งกำหนดการออกรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]80
40 ขอปรับมาตรการการป้องกันที่เหมาะสม [ 4 ต.ค. 2565 ]47
 
|1หน้า 2|3