องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย "การอบรมเชิงปฎิบัติการ เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยมือถือ"

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ โดยนางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ และกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยตำบลโคกแย้ การอบรมเชิงปฎิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยมือถือ" ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมได้ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.00 น. เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย "การอบรมเชิงปฎิบัติการ เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยมือถือ"
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ