องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแกนนำสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

    รายละเอียดข่าว

แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแกนนำสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ผู้ที่สนใจ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

เวลา 08.30 - 15.30 น.

👉เอกสารการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 091 - 7715903    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแกนนำสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ