องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
  การประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน(ก...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 5]
 
  การประชุมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโ...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 8]
 
  การประชุมกับเกษตรกรขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ ร่วมกับเกษ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 5]
 
  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค...[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 4]
 
  การส่งมอบ - รับมอบ เทคโนโลยีพลังงานเตาซุปเปอร์ฮั้ง...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 6]
 
   ร่วมต้อนรับเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวจังหวัดสระบ...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 10]
 
  เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธ...[วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ 2,7,10,13[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 12]
 
  การประชุมสภา อบต.โคกแย้ ในสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป...[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเ...[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 4]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7