องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
  รับมอบเกียรติบัตร "หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม...[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 7]
 
  เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูการสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบกา...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำ...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 8]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการลอกร่องระบาย...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำและพื้นถนนท...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 12]
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อง...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 8]
 
  มอบหมายรองนายกอบต.โคกแย้ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 9]
 
  การประชุมประชาคมข้าว  ปีการผลิต 2566/67[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 12]
 
  ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตรในเข...[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 10]
 
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ,ประชุมพนักงาน อบต.โคกแ...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 11]
 
  ลงพื้นที่ตรวจดูการทำร่องระบายน้ำภายในเขตตำบลโคกแย้...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 13]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17