องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม(วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัยว่าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washihg Day) โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันล้างมือโลกประจำปี 2565 "รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite for Universal Hand Hygiene" เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน  ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อย พร้อมทั้งเป็นมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ และในปี 2565 ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรม    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม(วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565
 
1
4
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ