องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย "การอบรมเชิงปฎิบัติการ เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยมือถือ" [ 28 พ.ย. 2565 ]8
2 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]7
3 ประกาศการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]11
4 แจ้งขอปรับลดแรงดันทำให้น้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล [ 17 พ.ย. 2565 ]16
5 การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น [ 16 พ.ย. 2565 ]19
6 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชน (ดีพร้อม) [ 15 พ.ย. 2565 ]17
7 ประชาสัมพันธ์การจัดการเดินรถในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดสระบุรี สายที่ 2596 สระบุรี - หนองแค [ 14 พ.ย. 2565 ]15
8 ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 7 พ.ย. 2565 ]14
9 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]16
10 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]16
11 ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง [ 31 ต.ค. 2565 ]23
12 ขยายระยะเวลาการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]28
13 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 18 ต.ค. 2565 ]24
14 ขอแจ้งกำหนดการออกรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]51
15 ขอปรับมาตรการการป้องกันที่เหมาะสม [ 4 ต.ค. 2565 ]34
16 ท่านนายกเปรมยุดา บุญจันทร์แดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบข้าวสาร จำนวน200 ถุง น้ำดื่ม200 แพ็ค จากบริษัทโตโยต้า สระบุรี จำกัด (สาขาหนองแค) ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกแย้ [ 4 ต.ค. 2565 ]45
17 โรคอันตรายที่มาพร้อมกับหน้าฝน คือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย สามารถไชเข้าผิวหนังที่อ่อนนุ่มได้ สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น โค🐂 กระบือ🐃 สุกร🐖 สุนัข🐕 หนู🐁 เป็นต [ 4 ต.ค. 2565 ]29
18 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]55
19 ประชาสัมพันธ์ โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี2565(งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ "พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค)จังหวัดสระบุรี [ 5 ก.ย. 2565 ]40
20 เชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และกลุ่มเป้าหมายที่มีโรคประจำตัว รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ุ [ 30 ส.ค. 2565 ]40
 
หน้า 1|2