องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค โครงการสับเปลี่ยนมิเตอร์แบบจานหมุนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]0
2 ประกาศอบต.โคกแย้ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค [ 12 ก.ย. 2566 ]2
3 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) [ 4 ก.ย. 2566 ]2
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค การชำระค่าน้ำออนไลน์ [ 31 ส.ค. 2566 ]3
5 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี [ 24 ส.ค. 2566 ]5
6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 8 ส.ค. 2566 ]5
7 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2566 ]7
8 ประชาสัมพันธ์วิธีการแสดงใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มิ.ย. 2566 ]6
9 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี [ 29 มิ.ย. 2566 ]27
10 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา/สนามกีฬาในตำบลโคกแย้ [ 29 มิ.ย. 2566 ]17
11 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]17
12 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบัญญัติอบต.โคกแย้ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารฯ [ 22 พ.ค. 2566 ]21
13 ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล [ 10 พ.ค. 2566 ]21
14 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้ง หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 8 พ.ค. 2566 ]21
15 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]14
16 ประชาสัมพันธ์ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 7 เม.ย. 2566 ]25
17 ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 31 มี.ค. 2566 ]21
18 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]18
19 ขอเชิญชมโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง [ 21 มี.ค. 2566 ]36
20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแกนนำสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 13 มี.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5