องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญชมโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง [ 21 มี.ค. 2566 ]2
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแกนนำสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 13 มี.ค. 2566 ]0
3 การรับฟ้งความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสระบุรี [ 10 มี.ค. 2566 ]1
4 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 7 มี.ค. 2566 ]8
5 การรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง [ 1 มี.ค. 2566 ]2
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]6
7 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู็แทนราษฏรจังหวัดสระบุรี [ 10 ก.พ. 2566 ]6
8 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง การรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ที่เกิดจากจากเผาในที่โล่ง [ 10 ก.พ. 2566 ]1
9 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2566 ]6
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 8 ก.พ. 2566 ]4
11 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]5
12 ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม(วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565 [ 30 ม.ค. 2566 ]12
13 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 18 ม.ค. 2566 ]11
14 คำสั่ง อบต.โคกแย้ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ม.ค. 2566 ]5
15 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]4
16 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]6
17 ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 3 ม.ค. 2566 ]9
18 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย "การอบรมเชิงปฎิบัติการ เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยมือถือ" [ 28 พ.ย. 2565 ]17
19 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]14
20 ประกาศการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]24
 
หน้า 1|2|3