องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]5
2 ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2567 ]12
3 การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือได้ปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมฯ [ 10 ม.ค. 2567 ]4
4 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 9 ม.ค. 2567 ]5
5 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567- 2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]19
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]20
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]35
8 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 19 เม.ย. 2566 ]26
9 ประกาศ มาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล [ 19 เม.ย. 2566 ]25
10 คู่มือ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 19 เม.ย. 2566 ]36
11 ประกาศ นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]31
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]29
13 แผนพัฒนาบุคลากร-ปีงบประมาณ-2564-2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]30
14 นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]39
15 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]37
16 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2566 ]25
17 ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2566 ]27
18 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2566 ]36
19 ประกาศอบต.โคกแย้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2566 ]28
20 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2566 ]25
 
หน้า 1|2|3