องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ข้อ2. หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง

    รายละเอียดข่าว

ข้อ2. หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง    เอกสารประกอบ

ข้อ2. หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง
 
2.2ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
2.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
2.3ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ