องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


ข้อ5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    รายละเอียดข่าว

5.1มาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล    เอกสารประกอบ ข้อ5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ