องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


ข้อ4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

4.1หลักเกณฑ์การประเมินของ อบต.ปี2564

    เอกสารประกอบ ข้อ4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 
4.2หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของราชการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2561
4.3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราจ้าง (ฉบับที่5)
4.5หลักเกณฑ์การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.
4.4ประกาศ_ก_อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉ2) 2563
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ