องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


ข้อ3. การพัฒนาบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

3.1แผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.(2564-2566)    เอกสารประกอบ

ข้อ3. การพัฒนาบุคลากร
 
3.2ประกาศ ก.อบต. จ.สระบุรี การบริหารงานบุคคล อบต.ระบบแท่ง
3.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ