องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
  การประชุมโครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำ...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 28]
 
   ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วย ตามโครงกา...[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 40]
 
   ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วย ตามโครงกา...[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 23]
 
  พิธีแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหน...[วันที่ 2023-07-31][ผู้อ่าน 23]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 20]
 
  พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 25 ก.ค.66 ณ อบต.โคกแ...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการช...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตร...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ วันที่ 2...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 20]
 
  เข้าร่วมงานประกวด รพ.สต/สอ.เฉลิมพระเกียรติ ดีเด่นฯ...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องการขอรับอาสาสมัครโค...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 16]
 
  ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริ...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 19]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26