องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567


โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 🐶🐱🐕‍🦺💉

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แกนนำสุขภาพตำบลโคกแย้ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแค มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-11
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27