องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
  ร่วมตรวจสอบกรณีได้รับการประสานจากเทศบาลเมืองสระบุร...[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 46]
 
  เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะนักศึกษาทัน...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 26]
 
  กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ออ...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 22]
 
  การประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน(ก...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 33]
 
  การประชุมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโ...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 48]
 
  การประชุมกับเกษตรกรขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ ร่วมกับเกษ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 27]
 
  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค...[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 50]
 
  การส่งมอบ - รับมอบ เทคโนโลยีพลังงานเตาซุปเปอร์ฮั้ง...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 31]
 
   ร่วมต้อนรับเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวจังหวัดสระบ...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 127]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 39]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23