องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 180 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายวิเชียรถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 5 [ 13 ก.พ. 2567 ]3
2 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายวิเชียรถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 5 [ 30 ม.ค. 2567 ]14
3 (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายวิเชียรถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 5 [ 24 ม.ค. 2567 ]10
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายวิเชียรถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 5 [ 24 ม.ค. 2567 ]13
5 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายวิเชียรถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 5 [ 23 ม.ค. 2567 ]9
6 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกรางระบายน้ำ (บริเวณซอยสำรวยถึงหลังคาร์แคร์) หมู่ที่ 3 [ 22 ม.ค. 2567 ]11
7 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายวิเชียรถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 5 [ 18 ม.ค. 2567 ]11
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก01(โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายวิเชียรถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ หมู่่ที่ 5 [ 12 ม.ค. 2567 ]9
9 (ร่าง) ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายวิเชียรถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 5 [ 12 ม.ค. 2567 ]12
10 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายวิเชียรถึงหน้าบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 5 [ 10 ม.ค. 2567 ]11
11 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากปากทางสุวรรณศร ถึงศาลแม่เฒ่า หมู่ที่ 6 [ 15 ธ.ค. 2566 ]12
12 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากปากทางสุวรรณศร ถึงศาลแม่เฒ่า หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,580.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,480.00 ตารางเมตร ตามแ [ 28 พ.ย. 2566 ]14
13 (ร่าง)ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากปากทางสุวรรณศร ถึงศาลแม่เฒ่า หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,580.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,480.00 ตารางเมต [ 17 พ.ย. 2566 ]15
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากปากทางสุวรรณศร - ศาลแม่เฒ่า หมู่ที่ 6 [ 17 พ.ย. 2566 ]16
15 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองไส้ไก่ (บริเวณห้องเช่านายหาญถึงวัดบ่อน้ำเค็ม) หมู่ที่ 14 [ 14 พ.ย. 2566 ]14
16 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจากปากทางสุวรรณศร - ศาลแม่เฒ่า หมู่ที่ 6) [ 13 พ.ย. 2566 ]15
17 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณซอยกลุ่มบ้านนางรัญดร กุนแก้ว หมู่ที่ 10) [ 12 ต.ค. 2566 ]30
18 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการติดตัั้งโซล่าเซลล์บริเวณกลุ่มบ้านนางจันทร์โสม ถึงบ้านพันเอกธนากร เข็มทอง หมู่ที่ 10) [ 12 ต.ค. 2566 ]22
19 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรบริเวณต่อจากรางระบายน้ำถึงถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 1 [ 12 ต.ค. 2566 ]22
20 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านนายไพบูลย์ เนื้อทอง ถึงบ้านนายเกษม หมู่ที่ 12) [ 12 ต.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9