องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเม.ย.67 ถึงเดือนมิ.ย.67 [ 2 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชคลองไส้ไก่บริเวณข้างศาลแม่เฒ่าทองดำ หมู่ที่ 6 [ 1 ก.ค. 2567 ]8
3 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้ามถนน บริเวณสายริมคลองหนองแร่ กลุ่มบ้านพิมพา จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 11 [ 26 มิ.ย. 2567 ]6
4 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้ากลุ่มบ้านนายธงชัย มีเจริญ หมู่ที่ 9 [ 26 มิ.ย. 2567 ]9
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ข้ามถนนบริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 [ 21 มิ.ย. 2567 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังกลุ่มบ้านนายสนับถึงหลังศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 [ 20 มิ.ย. 2567 ]9
7 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโคกแย้ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียน 1/2567 [ 20 มิ.ย. 2567 ]2
8 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างการ์เลน บริเวณโค้งห้องเช่าป้าหง่าและฝายน้ำล้นหลังโรงเรียนหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 19 มิ.ย. 2567 ]8
9 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กลุ่มบ้านนางเสงี่ยม หมู่ที่ 9 [ 12 มิ.ย. 2567 ]9
10 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังกลุ่มบ้านนายสนับถึงหลังศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 [ 5 มิ.ย. 2567 ]9
11 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืช บริเวณคลองหนองแร่ถึงบ่อหนองอีเก้ง หมู่ที่ 12 [ 28 พ.ค. 2567 ]8
12 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขอบบ่อศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 [ 27 พ.ค. 2567 ]7
13 (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังกลุ่มบ้านนายสนับถึงหลังศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 [ 24 พ.ค. 2567 ]9
14 รายละอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังกลุ่มบ้านนายสนับถึงหลังศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2567 ]8
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังกลุ่มบ้านนายสนับถึงหลังศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 [ 24 พ.ค. 2567 ]13
16 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้านป้าระเบียบ หมู่ที่ 8 [ 23 พ.ค. 2567 ]6
17 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเลี่ยม ทองโสภณ หมู่ที่ 8 [ 23 พ.ค. 2567 ]7
18 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณ ซอย 88 หมู่ที่ 8 [ 21 พ.ค. 2567 ]10
19 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเทคอนกรีตเชื่อมทางเข้าซอย จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 [ 21 พ.ค. 2567 ]13
20 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังกลุ่มบ้านนายสนับถึงหลังศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 [ 21 พ.ค. 2567 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12