องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA


ประกาศอบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณสนามกีฬาถึงถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณสนามกีฬาถึงถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 1    เอกสารประกอบ

ประกาศอบต.โคกแย้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณสนามกีฬาถึงถนนสุวรรณศร หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ