องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]2
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]3
3 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาไทย) [ 31 ม.ค. 2567 ]2
4 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาอังกฤษ) [ 31 ม.ค. 2567 ]2
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 25 เม.ย. 2566 ]21
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]28
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]19
8 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]23
9 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) [ 19 เม.ย. 2566 ]30
10 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ใสสะอาด 2566 ฯ [ 19 เม.ย. 2566 ]25
11 รายงานวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]20
12 คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 มี.ค. 2566 ]18
13 คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]15
14 คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]24
15 ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]16