องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมและบริหารจัดการ อปท.ให้เป็นองคืกรสุขภาวะ (Happy Workplace) [ 10 มิ.ย. 2567 ]2
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]32
3 แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]50
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]44
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]69
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ก.พ. 2565 ]70
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 10 ก.พ. 2565 ]72
8 ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ [ 30 ต.ค. 2564 ]72
9 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ2564-2565 [ 3 ก.ย. 2564 ]67
10 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]56
11 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานฯ [ 2 เม.ย. 2563 ]65