องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]8
2 แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]31
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]28
4 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]59
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ก.พ. 2565 ]55
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 10 ก.พ. 2565 ]54
7 ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ [ 30 ต.ค. 2564 ]55
8 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ2564-2565 [ 3 ก.ย. 2564 ]59
9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]45
10 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานฯ [ 2 เม.ย. 2563 ]49