องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(ไตรมาส) ITA
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567) [ 26 มิ.ย. 2567 ]1
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]32
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประเภทงบรายจ่าย หมวดลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]35
4 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 [ 25 มี.ค. 2567 ]13
5 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]25
6 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 - มีนาคม 2567) [ 25 ธ.ค. 2566 ]31
7 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนก.ค..66 ถึง ก.ย.66 [ 2 ต.ค. 2566 ]26
8 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเม.ย.66 ถึง มิ.ย.66 [ 6 ก.ค. 2566 ]26
9 ประกาศ อบต.โคกแย้ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566) [ 30 มิ.ย. 2566 ]30
10 ประกาศอบต.โคกแย้ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 [ 27 มี.ค. 2566 ]43
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565) [ 4 ม.ค. 2566 ]54
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 - มีนาคม 2566) [ 28 ธ.ค. 2565 ]36
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนกรกฎาคม 2564-เดือนกันยายน 2564) [ 13 ธ.ค. 2565 ]57
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 19 ต.ค. 2565 ]68
15 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนรายไตรมาสที่1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]71
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือน ต.ค.2564-ธ.ค.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]68
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนมกราคม 2564-เดือนมีนาคม 2564) [ 4 ส.ค. 2564 ]69
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน 2564-เดือนมิถุนายน 2564) [ 9 ก.ค. 2564 ]69
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนมกราคม 2564-เดือนมีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]61
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนธันวาคม 2563) [ 8 ม.ค. 2564 ]69