องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน(กพสม.) ครั้งที่1/2566


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน(กพสม.) ครั้งที่1/2566 เพื่อเป็นการหารือทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทหน้าที่ของสตรีตำบลโคกแย้

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-11
2023-05-09
2023-05-03
2023-05-03
2023-05-02
2023-04-28
2023-04-25