องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯและโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วน


นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปี 2566 และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปี 2566 วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดจันทบุรี

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31