องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 15


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 15 ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในตำบลโคกแย้
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-11
2023-05-09
2023-05-03
2023-05-03
2023-05-02
2023-04-28
2023-04-25