องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6) การทำตะโกชาววัง และน้ำอัญชันมะนาว


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6) การทำตะโกชาววัง และน้ำอัญชันมะนาว เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับครัวเรือน ชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพ ในการนี้ นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนหมู่ที่ 6 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-11
2023-05-09
2023-05-03
2023-05-03
2023-05-02
2023-04-28
2023-04-25