องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกแย้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ และรองนายกเขมจิรา เพ็งภาค เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกแย้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรตำบลโคกแย้ ณ อาคารประชุม อบต.โคกแย้

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-11
2023-05-09
2023-05-03
2023-05-03
2023-05-02
2023-04-28
2023-04-25