องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมสภา อบต.โคกแย้ ในสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566


วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ในสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เพื่อประชุมพิจารณาและหารือข้อราชการต่างๆ ตามสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-11
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27