องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 20 มกราคม 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นำทีมโดย นางบุณย์วรางค์ สุขโรจน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2023-01-26
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-14
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-10
2023-01-09
2022-12-31