องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตัดต้นไม้ บริเวณหมู่ที่ 6 และหน้าอบต.โคกแย้


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดต้นไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ซอยวัดหนองผักชี และบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกแย้

2023-01-26
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-14
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-10
2023-01-09
2022-12-31