องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ทำงานสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 16


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ทำงานสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 16 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ให้ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนทุกเส้นทางในพื้นที่ตำบลโคกแย้ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

2023-01-26
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-14
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-10
2023-01-09
2022-12-31