องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ดำเนินการตัดต้นไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ทางออกนิคมฯ


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดต้นไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ทางออกนิคมฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นทีตำบลโคกแย้

2022-12-05
2022-12-02
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21