องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ดำเนินการตัดต้นไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ทางออกนิคมฯ


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดต้นไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ทางออกนิคมฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นทีตำบลโคกแย้

2023-09-15
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-04
2023-09-01