องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ชมรมผู้สูงอายุลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกชมรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ,คณะผู้บริหาร ,รองปลัดฯ,เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ,2,3,4,5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

2022-12-05
2022-12-02
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21