องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ประชุมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมแนวทางการขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปี 2566 ให้แก่ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 16 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2023-12-06
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-09