องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ คนพิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้มอบหมายให้รองนายกฯเขมจิรา เพ็งภาค รองนายกฯสมพร เกตุสุวรรณ์ พร้อมด้วยรองปลัดฯ พนักงานกองสวัสดิการฯ กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5

2024-02-20
2024-02-14
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-25
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-11