องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ,ประชุมพนักงาน อบต.โคกแย้ ประจำเดือนมิถุนายน 2567


วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ,ประชุมพนักงาน อบต.โคกแย้ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยท่านนายกเปรมยุดา บุญจันทร์แดง ได้ร่วมพบปะพูดคุยและสรุปติดตามงานในเดือนที่ผ่านมา รับฟังปัญหาในการทำงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2024-07-08
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-20