องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567


วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มอบหมายรองนายกเขมจิรา เพ็งภาค นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 พร้อมพบปะพูดคุย เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน

2024-07-08
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-20