องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.ชะแล

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ร่วมต้อนรับนายบรรจง รสจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล พร้อมคณะชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอบถาม เสนอข้อคิดเห็นด้านการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกัน พร้อมกับนำคณะศึกษาดูงาน เลือกชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตำบลโคกแย้ และร่วมชมการแสดงจากกลุ่ม “ ชมรมรักษ์สุขภาพตำบลโคกแย้”

อบต.โคกแย้ ยินดีต้อนรับค่ะ 🙏🏻☺

2024-07-12
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21