องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดชลบุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้นำโดย

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการ อพมก.ตำบลโคกแย้ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดชลบุรี โดยนำคณะเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกอาชีพคนพิการและการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างยั่งยืน จากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและศึกษาดูงานเรื่องการดูแลคนพิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ จังหวัดชลบุรี

❤️ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และน้องๆที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ค่ะ

2024-07-12
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21