องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


เปิดงานธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองผักชีเหนือ หมู่ที่ 6


วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานเปิดงานธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองผักชีเหนือ หมู่ที่ 6 โดยมี เจ้าอาวาสวัดหนองผักชีเหนือ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองผักชี ผู้จัดการธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองผักชีเหนือหมู่ที่ 6 สำนักงานการนิคมแห่งประเทศไทย บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทซันโทรี่ เป๊บซี่ โคเบเวอเรจ(ประเทศไทย) จำกัด และผู้นำชุมชนตำบลโคกแย้ ได้เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางบูรณาการร่วมกันของคนในชุมชนบ้าน ส่งเสริมการสร้างรายได้จากขยะเหลือใช้จากครัวเรือน ณ โรงเรียนวัดหนองผักชี หมู่ที่ 6 ตำบลโคกแย้

2024-07-01
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-18