องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ออกกำลังกายสัญจร ครั้งที่ 3


ออกกำลังกายสัญจร ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะบริหาร กองสวัสดิการสังคม ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11และ หมู่ที่ 12 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย "ชมรมรักษ์สุขภาพตำบลโคกแย้ " หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11และ หมู่ที่ 12 ณ บริเวณวัดหนองจอกใหญ่

2024-07-01
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-18