องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมี นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอหนองแค/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอหนองแค พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองแค ปลัดอำเภอ นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน อบต.โคกแย้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกแย้ คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ โดยนายอำเภอหนองแคได้นำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณวัดหนองจอกใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ วัดหนองจอกใหญ่ หมู่ที่ 10

2024-07-12
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21