องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


พิธีเปิดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567


วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกันฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อปพร.ตำบลโคกแย้ เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ จุดบริการประชาชน หน้าวัดไทยงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกแย้

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-11
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27