องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนมกราคม 2567


วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น.

นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอหนองแค เปิดการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ กล่าวต้อนรับและรายงานการปฎิบัติงานของอบต.โคกแย้ โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองแค หัวหน้าส่วนราชการ    ผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18