องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ชมรม ผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ในการลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2566


วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการชมรม

ผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ในการลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับ

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2566

📸/ข้อมูล : กองสวัสดิการสังคม

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31