องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ครั้งที่ 1/2567


วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31