องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวฐานิดา จันทร์สะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ที่ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มอบหมายรองนายกเขมจิรา เพ็งภาค พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.โคกแย้ ร่วมเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ

นางสาวฐานิดา จันทร์สะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ที่ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31