องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดต้นไม้พาดสายไฟบริเวณวัดหนองจอกใหญ่ ,ออกตัดหญ้าเส้นถนนหมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 16


วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดต้นไม้พาดสายไฟบริเวณวัดหนองจอกใหญ่ ,ออกตัดหญ้าเส้นถนนหมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 16 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นทีตำบลโคกแย้

📸/ข้อมูล : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แจ้งเหตุ ☎️036-374046

สายด่วนนายก ☎️ 080 - 3542639

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31