องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 14 ,ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 1,3,9


วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 14 ,ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 1,3,9 ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในตำบลโคกแย้

📸/ข้อมูล กองช่าง

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31