องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 2 วิชาสุขศึกษา สุขภาพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกแย้

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31