องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำเดือนตุลาคม 2566


วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ,ประชุมพนักงาน อบต.โคกแย้ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยท่านนายกเปรมยุดา ได้มอบนโยบายการทำงานและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 พร้อมติดตามงานในแต่ละกอง รับฟังปัญหาในทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลโคกแย้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31