องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


รับมอบเกียรติบัตร "หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มTraffy Fondue เพื่อบริการประชาชน"


วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร "หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มTraffy Fondue เพื่อบริการประชาชน" จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะเป็นผู้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการบ้านเมืองมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องแถลงข่าว อว.ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.)

2023-12-06
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-09