องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 12) (การทำกล้วยแปรรูป) 30 สิงหาคม 2566


วันุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร        เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 12) (การทำกล้วยแปรรูป) เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับครัวเรือน ชุมชน และสามารถพัฒนา ต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 12 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-11
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27